slokashead.gif

 

 

 

Venkatesa Prabaththi: English Text | Tamil | Devanagari

VenkatEsa Prabaththi
English Text

venkatesa.jpg

Lord Venkateswara and Alamelumanga Thayar

Vinaayagar Sthuthi

Gajaananam Bootha Ganaadhi sEvidham

kabiththa jamboopala Saara pakshidham

uma sudham soga vinaasa kaaranam

namaami vignEsvara paadha pankajam /

VenkatEsa Prabaththi

 1. EesaanNaam jagadhO(a)sya vEnkatapadhEr vishNO: paraam prEyaseem
  Thathvakshassthala nithyavaasa rasikaam thathkshaandhi SamvarththinNeem /
  Pathmaalankrudha paaNipallavayugaam pathmaasanasthaam sriyam
  Vaathsalyaadhi kuOjvalaam pagavadheem vandhE jaganmaadharam //
 2. Sriman krupaajalanidhE sridhasarvalOga
  SarvajNYa ! saktha nadhavathsala SarvasEshin /
  Svaamin! Suseela Sulabaachridha paarijaadha
  Sri vEnkatEsa saranau saranam prabathyE //
 3. Aanooburaarppidha Sujaadha Sugandhipushpa
  Saurapya Saurabagarau Sama SannivEsau /
  Saumyau SadhaanubavanEbi navaanubavyau
  Sri vEnkatEsa saranau saranam prabathyE //
 4. SathyO vikaasi Samudhithvara Santhraraaga
  Saurapya nirbara SarOruHa Saamya vaarththaam /
  Samyakshu SaaHaSa padhEshu vilEkayandhau
  Sri vEnkatEsa saranau saranam prabathyE //
 5. REkaamaya thvaja sudhaa kalasaapathra
  VajraangusaamburuHa kalpaka sangasakrai: /
  Pavyairalankrudha thalau paradhathva siHnNai:
  Sri vEnkatEsa saranau saranam prabathyE //
 6. DhaamrOdhara thyudhi paraajidha pathmaraagau
  Paahyair mahObirabiboodha mahEndhira neelau /
  Uthyan nakaamsubi rudhastha sasaanga paasau
  Sri vEnkatEsa saranau saranam prabathyE //
 7. SaprEma peedhi kamalaakara pallavaabyaam
  SamvaahanEbi klama maadha dhaanau /
  Kaanthaa vavaankmanasa kOsara saugumaaryau
  Sri vEnkatEsa saranau saranam prabathyE //
 8. Lakshmee mahee thathanuroopa nijaanubaava
  Neelaadhi thivya mahishee kara pallavaanNaam /
  Aarunya Sankramanadha: kila Saanthra raagau
  Sri vEnkatEsa saranau saranam prabathyE //
 9. Nithyaa namathvidhi sivaadhi kireeda kOdi
  Prathyupthadheeptha navarathnamaha: prarOhai: /
  Neeraajanaa vidhimudhaara mupaadhadhaanau
  Sri vEnkatEsa saranau saranam prabathyE //
 10. VishnO pathE parama ithyudhidha prasamsau
  Yau mathva uthsa idhi pOkyadhayaapyupaaththau /
  BooyasthathEdhi thava paanidhala prathishtau
  Sri vEnkatEsa saranau saranam prabathyE //
 11. Paarththaaya thathsathrusa saaradhinaa thvayaiva
  Yau tharsidhau svasaranau saranam vrajEdhi /
  BooyObi mahyamiha thau karadharsidhau thE
  Sri vEnkatEsa saranau saranam prabathyE //
 12. Manmoorththi kaaliyabanE vigadaadavishoo
  Sri vEnkataathri sigarE sirasi srudhinaam /
  SiththEpya nanya manasaam Samamaahidhau thE
  Sri vEnkatEsa saranau saranam prabathyE //
 13. Amlaana hrushya thavaneethala keerna pushpau
  Sri vEnkataathri sigaraapanaayamanau /
  Aanandhidhaakila manO nayanau thavaidhau
  Sri vEnkatEsa saranau saranam prabathyE //
 14. Praaya: prapanna janadhaa pradhamaavakaavyau
  Maadhussdhanaaviva sisO ramrudhaayamaanau /
  Praapthau paraspara thulaa madhulaandharau thE
  Sri vEnkatEsa saranau saranam prabathyE //
 15. SathvOththarais sathatha sEvya padhaambujEna
  Samsaara thaaraka thayaarthra thriganjalEna /
  SaumyObayanthru muninaa mama tharsidhau thE
  Sri vEnkatEsa saranau saranam prabathyE //
 16. Sricha sriyaa gadigayaa thvadhubaayabaavE
  PraapyE thvayi svayamupEyadhayaa spuranthyaa /
  Nithyaachridhaaya niravathyaguaaya thupyam
  Syaam kingarO vrishageerisa! na jaadhu maHyam //

Also Read these:

(a) Vinaa venkatEsam nanaa thO nanaa tha
Sadhaa venkatEsam smaraami smaraami
HarE venkatEsa praseedha praseedha
Priyam venkatEsa prayachcha prayachcha /

(b) AjnYaani naa mayaa dhOshaan
AsEshaan vihidhaan harE
Kshamasva thvam kshamasva thvam
SEshasaila sigaamanE! /

Note: I have derived immense benefit from reciting Venkatesa Prapaththi daily. The English transliteration has limitations; please read this with the help of those who have experience in its recital or with the cassette recorded by the famous singer Srimathi M.S.Subbulakshmi, to get proper intonation. -- Ramanan.

Om